User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

vi Skalowanie wydruków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-54 Automatyczne skalowanie dokumentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-54 R ę czne skalowanie dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-55 Drukowanie plakatów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-56 Drukowanie znaku wodnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-57 Drukowanie znaku wodnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-57 Edycja znaków wodnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-58 Drukowanie ramek i drukowanie daty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-59 Wybór stylu drukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-61 Drukowanie z marginesem na opraw ę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-63 Okre ś lanie metody wyprowadzania papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-64 Drukuj przyjmuj ą c lewy górny róg arkusza jako punkt startowy. . . . . . . . . . .5-65 Drukowanie z obracaniem obrazu o 180 stopni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-67 Wyg ł adzanie obrazów z wyra ź n ą tekstur ą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-68 Drukowanie z korekcj ą nasycenia wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-70 Ustawienia kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-72 Okre ś lanie jasno ś ci i kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-74 Drukowanie próbki kolorów (tylko w systemach Windows 2000/XP/ Server 2003/Vista) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-76 Okre ś lanie profili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-77 Dodawanie profilu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-78 Edytowanie i usuwanie profilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-80 Edycja zada ń za pomoc ą programu PageComposer. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-81 Korzystanie z Pomocy online. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-85 Wy ś wietlanie Pomocy online dotycz ą cej opcji wy ś wietlanych na ekranie . . .5-85 Wy ś wietlanie Pomocy online dotycz ą cej procedur obs ł ugi . . . . . . . . . . . . . .5-87 Wyszukiwanie wed ł ug s ł ów kluczowych i wy ś wietlanie powi ą zanej Pomocy online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-89 Podr ę czniki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-92 Instalacja podr ę czników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-92 Odinstalowywanie podr ę czników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-95 Okno stanu drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-96 Narz ę dzia okna stanu drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-97 Wy ś wietlanie okna stanu drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-99 Menu [Preferencje]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-101 Menu [Materia ł y eksploatacyjne/liczniki] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-102 Menu [Funkcja]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-103 Menu [Ustawienia urz ą dzenia]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-103 [Od ś wie ż ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-104 [Usu ń b łą d]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-105 Wy ś wietlanie okna stanu drukarki w przypadku korzystania z serwera wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-105
Page 9 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply