User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

v Windows 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-53 Windows 98/Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-59 Po zako ń czeniu instalacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-64 Windows Vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-64 Windows XP/Server 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-65 Windows 98/Me/2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-66 Sprawdzanie dzia ł ania drukarki poprzez wydruk strony konfiguracji . . . . .4-67 Drukowanie z komputera sieciowego na drukarce udost ę pnionej. . . . . . . .4-70 Ustawienia serwera wydruku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-71 Instalacja na komputerach klienckich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-80 Instalacja z dysku CD-ROM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-82 Instalowanie z folderu [Drukarki i faksy] lub z folderu [Drukarki] . . . . . . .4-89 Instalacja przy u ż yciu [Eksplorator Windows] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-93 Odinstalowywanie oprogramowania CAPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-94 Rozdzia ł 5 Drukowanie dokumentu Ustawianie informacji o drukarce przed drukowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3 Drukowanie z poziomu aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-5 Okre ś lanie preferencji drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-10 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-10 Wy ś wietlanie okna dialogowego [W ł a ś ciwo ś ci dokumentu] z poziomu aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-10 Wy ś wietlanie okna dialogowego [W ł a ś ciwo ś ci dokumentu] z folderu [Drukarki i faksy] lub z folderu [Drukarki] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-12 Wy ś wietlanie okna dialogowego [W ł a ś ciwo ś ci drukarki] z folderu [Drukarki i faksy] lub z folderu [Drukarki] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-13 Windows 98/Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-15 Wy ś wietlanie okna dialogowego [W ł a ś ciwo ś ci dokumentu] z poziomu aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-15 Wy ś wietlanie okna dialogowego [W ł a ś ciwo ś ci drukarki] z folderu [Drukarki] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-16 Usuwanie/wstrzymywanie/wznawianie zadania drukowania . . . . . . . . . . . .5-18 Korzystanie z ró ż nych funkcji drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-20 Korzystanie z ró ż nych opcji drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-20 ż ne zak ł adki w sterowniku drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-27 Zak ł adka [Ustawienia strony] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-29 Zak ł adka [Wyko ń czenie] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-35 Zak ł adka [ Ź ród ł o papieru] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-40 Zak ł adka [Jako ść ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-41 Zak ł adka [Konfiguracja]/[Ustawienia urz ą dzenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-47 Zak ł adka [Profil] (tylko w systemach Windows 2000/XP/Server 2003/ Vista) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-48 Podgl ą d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-50 Drukowanie kilku stron na jednym arkuszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-52
Page 8 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply