User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

2-17 I 2 Usuwanie materia ł ów pakunkowych z wn ę trza drukarki i instalowanie kaset z tonerem Nie wk ł adaj ż adnego przedmiotu ani nie dotykaj pasa (A) elektrostatycznego zespo ł u przenosz ą cego (ETB). W drukarce znajduje si ę modu ł automatycznego czyszczenia pasa elektrostatycznego zespo ł u przenosz ą cego, wi ę c nie nale ż y go czy ś ci ć , nawet je ś li pozosta ł na nim toner. Je ś li elektrostatyczny zespó ł lub pas przenosz ą cy jest uszkodzony, mo ż e to powodowa ć niew ł a ś ciwe podawanie papieru i pogorszy ć jako ść wydruku. (A) (A)
Page 58 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply