User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

9-2 Specyfikacja D 9 Specyfikacja Specyfikacja sprz ę towa Typ Biurkowa drukarka ca ł ostronicowa Metoda drukowania Elektrofotograficzna (utrwalanie na żą danie) Pr ę dko ść drukowania (papier o gramaturze 60–90 g/m 2 ) Podczas drukowania ci ą g ł ego na papierze w formacie A4 Wydruk monochromatyczny: 12 stron/min Wydruk w kolorze: * Pr ę dko ść drukowania mo ż e spada ć stopniowo w zale ż no ś ci od formatu papieru, typu papieru, liczby kopii i ustawie ń trybu utrwalania. (Jest to spowodowane dzia ł aniem funkcji zabezpieczaj ą cej przed uszkodzeniami wynikaj ą cymi z nagrzewania si ę drukarki.) 10 stron/min Czas nagrzewania (20°C (68°F)) 0 sekund po wyj ś ciu z trybu czuwania (15 sekund lub krócej po w łą czeniu drukarki)* * 245 sekund lub krócej po wymianie kaset z tonerem Czas wydruku pierwszej strony Podczas drukowania na papierze w formacie A4 Oko ł o 20 s lub mniej * Zale ż y od typu warunków wyprowadzania. Format papieru Kaseta 1 A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, 16K, Koperta DL, Koperta COM10, Koperta C5, Koperta Monarch, Koperta B5, karta indeksu, niestandardowy format papieru (szeroko ść 76,2–215,9 mm, wysoko ść 127,0–355,6 mm) Pojemno ść : oko ł o 250 arkuszy (64 g/m 2 ) Kaseta 2 (opcjonalna) Szczelina podawania r ę cznego A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, 16K, Koperta DL, Koperta COM10, Koperta C5, Koperta Monarch, Koperta B5, karta indeksu, niestandardowy format papieru (szeroko ść 76,2–215,9 mm, wysoko ść 127,0–355,6 mm) Pojemno ść : 1 arkusz Automatyczne drukowanie dwustronne A4, Legal, Letter, Foolscap Wyprowadzanie papieru Wydrukiem w dó ł
Page 501 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply