User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

8-8 I 8 Podajnik papieru Nie nale ż y chwyta ć drukarki za przedni panel, szczeliny wyprowadzania papieru ani za ż adn ą cz ęść drukarki inn ą ni ż uchwyty do podnoszenia. Nieprzestrzeganie tego zalecenia mo ż e spowodowa ć upuszczenie drukarki i w efekcie obra ż enia cia ł a. Przednia cz ęść drukarki (A) jest stosunkowo ci ęż ka. Podczas podnoszenia drukarki nale ż y uwa ż a ć , aby nie straci ć równowagi. Nieprzestrzeganie tego zalecenia mo ż e spowodowa ć upuszczenie drukarki i w efekcie obra ż enia cia ł a. (A)
Page 473 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply