User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

7-15 R ą z 7 Zaci ę cia papieru 10 Je ż eli zosta ł zainstalowany opcjonalny podajnik papieru, wyci ą gnij kaset ę na papier z podajnika papieru. Wysu ń delikatnie kaset ę na papier a . Chwytaj ą c kaset ę na papier obiema r ę kami, wyjmij j ą z podajnika w sposób pokazany na rysunku b . 11 Je ż eli stos papieru umieszczony w kasecie na papier nie jest wyrównany, wyrównaj go. a b
Page 420 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply