User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

6-23 K 6 Kalibracja drukarki 1 Wy ś wietl okno stanu drukarki. Szczegó ł owe informacje dotycz ą ce metod wy ś wietlania okna stanu drukarki mo ż na znale źć w cz ęś ci "Wy ś wietlanie okna stanu drukarki" na str. 5-99. 2 Z menu [Opcje] w oknie stanu drukarki wybierz polecenie [Ustawienia urz ą dzenia] [Ustawienia kalibracji]. 3 Z listy [Akcja w przypadku Polecenia kalibracji] wybierz ustawienie [Priorytet wydruku] lub [Priorytet kalibracji]. 4 Kliknij przycisk [OK].
Page 386 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply