User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

6-13 K 6 Wymiana kaset z tonerem 8 Chwy ć kaset ę z tonerem obiema r ę kami i zainstaluj j ą w drukarce. Wyrównaj wyst ę p (A) na wymienianej kasecie z tonerem ze szczelinami (B), z etykiet ą w tym samym kolorze, a nast ę pnie wsu ń kaset ę do ko ń ca. WA Ż NE Kaset ę z tonerem nale ż y zamontowa ć , mocno j ą wsuwaj ą c. Je ś li kaseta z tonerem nie b ę dzie w ł a ś ciwie zamocowana, mo ż e to pogorszy ć jako ść wydruków. 9 Zdejmij papier. WA Ż NE Przy usuwaniu papieru nie nale ż y uwa ż a ć , aby nie dotkn ąć ani nie uszkodzi ć pasa elektrostatycznego zespo ł u przenosz ą cego (ETB). (B) (A) (A) (B)
Page 376 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply