User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

5-80 D 5 Korzystanie z ró ż nych funkcji drukarki Edytowanie i usuwanie profilu Ustawienia zebrane w profilu mo ż na zmienia ć lub zapisywa ć . Profil mo ż na równie ż usun ąć z listy [Lista profili]. 1 Kliknij przycisk [ ] (Edytuj profil). 2 Zmie ń informacje dotycz ą ce profilu. Edytowanie profilu Mo ż na zmienia ć ustawienia [Nazwa], [Ikona] i [Komentarz]. Kolejno ść wybranego profilu mo ż na zmienia ć , klikaj ą c przycisk [ ] lub [ ]. Po klikni ę ciu przycisku [Importuj] mo ż na zaimportowa ć informacje profilu z wcze ś niej zapisanego pliku.
Page 337 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply