User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

5-71 D 5 Korzystanie z ró ż nych funkcji drukarki 2 Dostosuj nasycenie, przeci ą gaj ą c suwak [G ę sto ść tonera] dla poszczególnych kolorów. Przesu ń suwak w prawo, aby przyciemni ć , lub w lewo, aby rozja ś ni ć wydruk. 3 Sprawd ź ustawienia, a nast ę pnie kliknij przycisk [OK]. Ponownie zostanie wy ś wietlona zak ł adka [Jako ść ]. 4 Kliknij przycisk [OK]. 5 Kliknij przycisk [OK] lub przycisk [Drukuj]. Drukarka rozpocznie drukowanie.
Page 328 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply