User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

5-67 D 5 Korzystanie z ró ż nych funkcji drukarki Drukowanie z obracaniem obrazu o 180 stopni Drukuje, obracaj ą c obraz o 180 stopni. Opcja ta jest przydatna przy drukowaniu na kopertach i kartach indeksu (katalogowych), które mog ą by ć wprowadzane do drukarki tylko w okre ś lonej orientacji. 1 Wy ś wietl zak ł adk ę [Wyko ń czenie], a nast ę pnie kliknij przycisk [Szczegó ł y wyko ń czenia]. 2 Zaznacz pole wyboru [Obró ć dane do druku o 180 stopni]. 3 Sprawd ź ustawienia, a nast ę pnie kliknij przycisk [OK]. Ponownie zostanie wy ś wietlona zak ł adka [Wyko ń czenie].
Page 324 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply