User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

5-61 D 5 Korzystanie z ró ż nych funkcji drukarki 5 Kliknij przycisk [OK]. 6 Kliknij przycisk [OK] lub przycisk [Drukuj]. Drukarka rozpocznie drukowanie. Wybór stylu drukowania Pozwala wybra ć styl drukowania (Drukowanie jednostronne, Drukowanie dwustronne lub Drukowanie broszur). WA Ż NE W systemach Windows 2000/XP/Server 2003/Vista opcja [Drukowanie broszur] jest wy łą czona, je ż eli na zak ł adce [Ustawienia urz ą dzenia] opcja [Buforowanie hosta] jest ustawiona na [Wy łą czone]. 1 Wy ś wietl zak ł adk ę [Wyko ń czenie] i z listy [Styl drukowania] wybierz opcj ę [Drukowanie jednostronne], [Drukowanie dwustronne] lub [Drukowanie broszur]. [Drukowanie jednostronne]: Drukowanie na jednej stronie arkusza papieru. [Drukowanie dwustronne]: Drukowanie na obu stronach arkusza papieru. [Drukowanie broszur]: Drukowanie broszur. Drukowanie broszur polega na wydrukowaniu 2 stron na obu stronach arkusza papieru w takiej kolejno ś ci, aby wydruk po z ł o ż eniu na pó ł sta ł si ę broszur ą . Aby uzyska ć dost ę p do szczegó ł owych ustawie ń drukowania broszur, kliknij przycisk [Broszura].
Page 318 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply