User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

5-19 D 5 Usuwanie/wstrzymywanie/wznawianie zadania drukowania 3 Kliknij ten przycisk spo ś ród przycisków [Obs ł uga zada ń ], który odpowiada żą danej czynno ś ci. Usuwanie zadania Kliknij przycisk [ ] (Usu ń zadanie). Wstrzymywanie zadania Kliknij przycisk [ ] (Wstrzymaj zadanie). Wznawianie zadania Kliknij przycisk [ ] (Wznów zadanie). UWAGA Nie mo ż na zarz ą dza ć zadaniem wydruku innego u ż ytkownika. Szczegó ł owe informacje na ten temat mo ż na znale źć w cz ęś ci "Wy ś wietlanie okna stanu drukarki w przypadku korzystania z serwera wydruku" na str. 5-105.
Page 276 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply