User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

5-16 D 5 Okre ś lanie preferencji drukowania Zostanie wy ś wietlone okno dialogowe [W ł a ś ciwo ś ci dokumentu]. Wy ś wietlanie okna dialogowego [W ł a ś ciwo ś ci drukarki] z folderu [Drukarki] 1 Z menu [Start] wybierz [Ustawienia] [Drukarki]. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon ę drukarki, a nast ę pnie z menu podr ę cznego wybierz polecenie [W ł a ś ciwo ś ci].
Page 273 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply