User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

4-26 K ś r Instalacja oprogramowania CAPT 4 Windows 2000 W przypadku systemów innych ni ż Windows 2000 odpowiednie instrukcje znajduj ą si ę we wskazanych miejscach: Windows Vista (Zobacz str. 4-14) Windows XP/Server 2003 (Zobacz str. 4-20) Windows 98/Me (Zobacz str. 4-31) 1 Sprawd ź , czy komputer i drukarka s ą wy łą czone. 2 Pod łą cz ko ń cówk ę typu B (kwadratow ą ) kabla USB do portu USB w drukarce. 3 Pod łą cz wtyczk ę typu A (p ł ask ą ) kabla USB do portu USB w komputerze.
Page 187 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply