User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

4-25 K ś r 4 Instalacja oprogramowania CAPT 11 Kliknij przycisk [Zako ń cz]. WA Ż NE W przypadku u ż ywania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub innego systemu operacyjnego wyposa ż onego w Zapor ę systemu Windows, skonfiguruj Zapor ę systemu Windows tak, aby odblokowa ć komunikacj ę z komputerami klienckimi. (Zobacz str. 9-15) Instalacja sterownika klasy USB (dostarczonego z systemem operacyjnym) i sterownika drukarki zosta ł a zako ń czona.
Page 186 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply