User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100

3-46 Ł adowanie kopert do ź ród ł a papieru Ł a 3 7 Przesu ń tyln ą prowadnic ę papieru do znacznika formatu ł adowanych kopert, przytrzymuj ą c d ź wigni ę zwalniania blokady prowadnicy. 8 Przytrzymaj koperty w sposób pokazany na rysunku; sprawd ź , czy stos kopert nie wystaje ponad znaczniki maksymalnego za ł adowania (A), a nast ę pnie wsu ń go pod zaczepy (B) prowadnic papieru. Sprawd ź , czy mi ę dzy zaczepami prowadnic papieru a stosem kopert pozostaje wystarczaj ą co du ż o wolnego miejsca. W przypadku braku wolnego miejsca zmniejsz ilo ść kopert. (A) (B) (A) (B) (B)
Page 127 of 528

-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100 : frame unit, drive, laser unit, paper feeder, mp unit, dx, paper tray, fuser unit, paper eject , covers&labels, document scanner adf panel pcb accessories , printed material, packing materials , periodical maintenance part…
-User-Guide-Canon-i-sensys-LBP5100: Repair guide, fix fuser/scaner unit, paper jammed inside printer, toner cartrdige error, sensor error…

Leave a Reply