Diagram-Circuit-Ricoh-AF3006-AF4006

!! "" # $ % &'( ) % * % $+ ,% (- % . * ,, - / 01 2 3 45 . 6 17 01 %8 !! (! 3( 1 $ - 45 ( ( B - 0 %) - (! % 8 9 0 : ; <( %2 /2 / 2 / $ 2 /2 (! 8 . 8 6 6 = = >- 6 + ? + + + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + + + [email protected] ?. ?. ?.. ?.. ?. [email protected] ?. @ ) 8 A = . @ ) 8 A . = A 8 ) @ = . ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & ) T & , 8 3 3 # # & ) C , 8 3 3 # # & ) # 3 , 8 # 4 8 9 # 9 & # ! 8 9 ? ? 6 ) # 6 ) # 6 ) # 0 0 0 9 # 9 9 @ # ? + + 9 " 8 H # ? + ?. ) ? + # # + ? + + + + # 6 ) # 6 ) ? + ?.)@ ?.) ?. = ? + + + + + + + + 9 9 # $ > 8 $ 4 8 # 6 ) # 6 ) ?.) ?.) ? + ? + # # & ) & ) ) 8 ?.)) ? + + + + , 9 ?.)8 ?.)= + + + + + + + + + + + . + ? + + + + + + # 6 ) 6 ) # 9 # % % 8 % 8 ? + + + + + + + + + + + ?.=) ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? # # 3 3 8 - 8 ; # 9 # 9 9 # 9 9 # # 9 # 3 3 # # ? + + + + + + + ? + + ? + + + + + + + + + + 3 ? # # 9 ! ! ! ! ! 8 ! 8 + + + + + + + ? [email protected] + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? 9 9 # 9 9 4 8 # 6 ) # # 6 ) 6 ) # 6 ) # 6 ) # ?. ?. ?. ?.) ?.8 ? 8 A = . ? ? ? ? ?..8+ + + @ ) ? ? ? ? ) + +8 + ? + + ? + + + ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +. + +8 + [email protected]+ [email protected]+ #33 39?( 9 #33 39?( 9?( # 9 # 3 9 # # 3 9 # 9 D $ 9 9 9 3 3 3 3 # # # # # # 9 D $ 9 ? + + + ? + + + + + + + # 3 3 ) ) E 8 * ) P * ) P ?8+ + + +) +8 +A += +. + [email protected] + + #33) #33) 39?( 39?( #8 9?( #+ #3 9?( 9?( #8 39?( [email protected]+ + + % 8 9?( #8 ?+ + ?+ + + +) #33) 39?( #33) 9?( #8 D(&$ 8 ? 8)+ ? + + + +) +8 + + + D(&$ 8 9?( D& D& ? 8+ + ? 8+ + + + ? + ? + + + + + + ? + + + + + + /62 4% ?. ) ?. 8 ?. 8 ? + + + # 8 # # # @ @ [email protected]+ + + +) [email protected]+ +8 + += + +A [email protected])+ + [email protected]=+ + ? + + #8 9?( ?)+ + +) +8 +A += +. + ? + + + +8 +A 9?( #8 39?( #+ VCD(20) 9?( #8 #33) #3 9?( #+ 39?( #33) ?)@+ + += +) +A +8 + +. ?)@+ + + [email protected] + +. += +A +8 +) + + + [email protected]+ +A += +8 + = ) A 8 . @ ?= + + + +) +8 ?= + + + +) +8 +A += +. + 4 ) 4( ) 63?94 ) 944? ) 3; ) [email protected] + + + 6 @ ! ) - 45 ?)@ + + + +) +8 +A += +. + [email protected] + + + +) +8 #8 9?( 6C;) 6C,) 6C#) 6C(@) 6C() 6C() 6CC6) [email protected]) 6C0) 6C0) 6C0 ) 136? 8 #8 3 8 3)8 9?( 9?( 33? 8 #8 3(48 9?( 309 ) 3(4) #33) #33) 3? ) ?) +8 +) + + + ?) + + + [email protected]+8 +) + + + ? ?) ?)@) ? + + ? + + + + + + ? + + ? + + + + + + D D 9 1 8 9 1 8 9 1 8 6 +> ?)@+8 +) + + + ?) + + + +) +8 9?( 388 ?"" #8 136? 8 D(&18 D(&18 D(&3(8 D(&3(8 !! (! %) ? + + + + + # # 3 ) 1 ) ) 1 ) # 9 D 8 9 3 3 3 ?" ? + + + + + + + ? + + + + ? + + ? + + ? + + ? + + + ? + + + + ? + + ? + + + ? + ? ? + ( , , ? + + + + + 9 # 3 # 9 # [email protected] [email protected]) [email protected] [email protected] ? ? ? ? 9?( #8 9?( ?"" VCD(20) 39?( #8 #33) [email protected] ? ? -0%?)@) <−−−> ?) (C8 9?( (C8 9?( (C8 9?( (C8 9?( (C8 9?( (C98 #8 #8 9?( 9?( A G#3 ) 8 A = . @ ) 8 = . @ ) 8 A = . @ G#3 39?( 39?( 6 39?( 4 39?( 96 39?( 94 39?( 6 39?( 4 ?" -0%?)@ <−−−> 0( ?" ?" ?" ?" ?" 3 3 3 3) 38 3A 3= 3. 3 [email protected] 3 3 3 3) 38 3A 3= 3. 3 [email protected] 3 3 3 3) 38 3A 3= 3. 3 3 @ 3 3 3 3 ) 3 8 3 A 3 = 3 . 3 3)@ 3) 3) 3) 3)) 3)8 3)A 3)= 3). 3) [email protected] . 9?( 9?( #8 #8 9?( 144 9?( 0;8 9?( 934 9?( [email protected] 9?( 48 9?( 4)8 9?( 4A8 9?( [email protected] 9?( 944?8 9?( 944?)8 9?( 944?A8 9?( 4(@8 9?( 4(8 9?( 4()8 9?( 4(A8 9?( 9?( 4=8 8 8 ?"" ?"" ?"" ?"" ?"" 9?( ?"" 9?( ?"" ?"" ?"" ?"" 9?( D(8 9?( ) 8 A = . @ ) 8 A = G8# G8# G8# 9?( ?"" 9?( 934 9?( ?"" 9?( 48 9?( 4 8 9?( 488 9?( 8 @ ) 8 A = . @ ) 9?( 944?8 9?( 944? 8 9?( 944?88 9?( 944?=8 9?( 4(8 9?( 4( 8 9?( 4(88 9?( 4(=8 /62 /62 /4D6$2 ?)@) ?" @ ?) ?) ?" 8 ?)@) ) 8 A = . @ ) A = . @ ) 8 A = . = + + # ? + # 9 # 6 ) ? + 6 ? @ 3 @ FU103 @ 3 - /3 (0#4 6;2 /( 6,4F6;2 % 8 ?" @ @ @ @) @8 @A @= @ @ ) = D; ? &- 0 % ,+ 6 6 6 6 6 6 ?" 0934 9?( 0F? 9?( 39?( 39?( 39?( 8 = @ ) = @ 9?( , ?" ( + + +) +8 +A (0, %&, 6 4% @ 6 8 @ % 8 /4D6$2 /: % 6$2 8 ?8 D; . ?= # $ % &' . # $ % & @ ) 0( 8 H ) $ 45 ( , , :- 9 6 /(5 - 6$2 "" A /38. 6$2 $+ % > , ,) $+ % 4% = $+ % $+ -7+ 6 -- * -- /4D6$2 % 7 & 8 7 & 8 , , , 3 ( (- # $>> ( 4 4 ?" ) 8 # G)# G)# G)# G)# G8# - 0 %?)@. <−−−> ( %[email protected] ?)@. [email protected] [email protected] ) ) 8 A = . ) @ 9?( 9?( 1934 9?( 1F? 9?( ;8 8 8 9?( 9?( 9?( 1+934 9?( 1F? 9?( 1([email protected] 9?( 1(338 8 8 ?)@. [email protected] . @ @ 9?( 1(338 9?( 1(33 8 9?( 1(33)8 9?( 1(3388 9?( 1(33A8 9?( 1(33=8 9?( 9?( 9?( 1(33.8 9?( ?)@. [email protected] ?" ?" 8A A8 =) . )@ ) ) ) )) )8 )A )= ). ) [email protected] 1(338 9?( 1([email protected] 9?( 1(338 9?( 1(338 9?( 1(33 8 9?( 1(33)8 9?( 1(3388 9?( 9?( 9?( 4&( ). )= )A )8 )) ) ) )@ . = A 8 ) ) 8 A = ) 8 A = . . = A 8 ) @ )= @ . @ . = A 8 ) ! @#' @# $ 6 % (5 % 016 %A . (5 %@ /(5 - 6$2 ) 8 A (5 % - : (5 4% - : % - : "" 8 4% - : "" A (5 4% = (5 4- . (5 - "" 6 ,% ) 0( 6- % ( %= ( (! % A $-I (- % $ 9 0 : ; A @ A + + + 3 3 # # ? + ? + $ ) T $ ) T ? ? + + + + + + + + + + 9 9 9 9 # # # # $ 8 8 U $ 8 $ 8 T ? + + + + + + + & , 8 & , 8 3 3 # # ? + ? + + + + $ 8 9 9 % 8 # ?.8 ?.A ?.A) ? + + ? + + + + + + + ? + 9 " 8 # 9 C 8 P # 9 C 8 P # # # ?.A8 ?.AA ?.A= ?.A. + + ? + ? + + + # 6 ) # 6 ) # 6 ) # 6 ) ?.= ?.A + + + + + + 9 " 8 # 9 J 8 # ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( 8 9 # ( ( 8 ( 8 3 3 # # ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? + 9 # 4 8 4 8 4 8 4 8 % 8 % 8 % 8 % 8 ( 8 ( ; ( , 8 ( 8 ( ( 8 % 8 4 8 ( 8 ( 8 ( 8 # 3 @ . = A 8 ) ) 8 A = . @ ? ? + + ? + + + + + + + ? ? + + + ? + + + + ? + + + + + + + + + + + ? + + ? + + + + + ? + + + + + ? + + + + + # # 3 ) D ) ) D ) # 3 ) D ) # ) D ) # 3 ) D ) # ) D ) 9 # 9 # 9 ( 4 8 # 9 ( 4 8 # 9 ( 8 # + + + + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + + + + + /62 ?)@A+ + [email protected] + +. += +A +8 +) + + + 3? ) #33) [email protected] ) #33) #8 8 9?( 9?( 38 38 #8 136? 8 ? ?) @+ + + ?) + + + +) +8 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 9 4 4 4 9 9 9 9 4 9 4 ? ? ? ?)@8+ + D(8 D(8 3 3 3 3 3 9 D 8 9 0 J 8 9 9 J 8 R ! ! ! ! 9 # # # % 8 ( ; 9 8 8 9 E 9 " 8 ! 8 # # & & & & & % @ # 9 9 9 0 0 @ @ @ ? @+ + [email protected] + +. += +A +8 +) + + + + ?+ + + +) +8 +A += +. + [email protected] + + + #3 #8 #8 6(@8 6(8 9?( 6;8 9?( 30? 8 44 8 #8 098 #+ ? + + + + + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + + + ; 1 8 3 3 9 9 1 8 " ( 8 9 9 1 8 3 3 1 8 3 3 + + + + + + + + 3 9 9 3 ? )+8 + + + +) D(8 D(8 #8 1448 9?( ? +) + + + ?8+ + + +) 1C4? 8 [email protected] 9?( #8 # 9 # 9 # 9 /016 2 ? + + + + + D 8 # 9 D 8 # 9 ? + + + + + # 9 D 8 D 8 ; ? + + + + [email protected] ? ? + + ? + + ? + + ? + + ? + + + + + + + ? + + ? + + ? + + ? + + ? + + ? + + ? + + + ; ) # ; 8 3 [email protected] [email protected]@ ? ? 1, % ? ?" ? %? @8 <−−−> 1,%[email protected] ? @8 [email protected] ?" 3 3 [email protected] 3 3. 3= 3A 38 3) 3 3 3 ? @8 ?" [email protected] ?" 3 3 3 3) 38 3A 3= 3. 3 [email protected] 3 3 ) 8 A = . @ @ . = A 8 ) ;8 1 8 3(=8 3(88 3( 8 3(8 9?( <9 ,; D(=8 9?( D(.8 D(.8 9?( D(=8 9?( 9?( 1448 3(@8 3(8 3()8 3(A8 9?( 9?( 8 8 ?" 8 A = . )@ ) ) ) )) )8 )A )= ). ) =8 9?( ?"" ?"" ?"" ?"" ?"" 9?( ?"" 9?( ?"" ?"" ?"" ?"" 9?( D(8 [email protected] 9?( ?8 ? 8 ?88 ?=8 8 8 8 8 ( %[email protected] <−−−> ((!%? [email protected] ? ?" ?" 9?( #(8 9?( #(8 9?( #(8 9?( #(8 9?( D(4 9?( D6( (6? (6 9?( (; 9?( ( D,() D,( D,( D,( D,(@ 9?( 8 8 8 8 8 8 (# )@@ 8 8 8 8 8 8 8 9?( D,(= D,(A D,(8 8 8 8 /62 [email protected]= ? [email protected] ? + + ? + + 9 D D ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? + + + + + # # # # # # # # ; % 8 # ; ; ; ; ; ; ; ; 9 ; ) # # ; ; 9 9 ? 6 H # , D ? + + + + + + 3 # # 9 9 # 9 9 # # 9 + + + + + # /3D 6 2 9 , 8 , 8 , , 8 ? ? 8 @ , 4 4 , , , , 4 4 ? + + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + , , , , + + + ? 6 H # , D 4 3D 6: 6$ /62 /016 %2 /2 ?" ?" )8 ). 8 8) 88 8A 8= 8. [email protected] A A8 AA ?" ) @ ) = . ) ) ) )) A= A. [email protected] = = =) =A =. . .8 .A .= 9?( 9?( D+ DG F+ FG G8# F( 1#3 F? 1934 ; 1(4 9?( 144 1934 ? 1(3; 1(3;@ 10?9 9?( 10?9 10?9 ; 13 103; , 9 14# 14 ( 1E 6 4? 4? # 4? 4?9F 3?9?( 9?( G8# 9?( & % % : 8 4 : 8 % (0 ? % ?" ) 39?( G#3 #7 G8# 9?( 9?( G8#3 6? % - - 6? [email protected] ? ?" ?" [email protected] ? ?" ?" /- 6$2 1 %$ % # 9 % 9 9 @ ? + + + + + ? + + + + + $ (! % + + + + ? ? + + + + + + + + + + + + + # , # G , # # , # + , # . $ $ 4% @ /38. 6$2 /(5 - 6$ 2 $ # $ % &'9 = % "" $ (- , ,8 ) /38. 6$2 8 #- , ,A 45 % $ /38. 6$2 J "" A "" H.P. Sensor (S17) = ( ;$ ;$ % ;$ % - K:6$K $-I (- % /62 ?" @ @ @ @) @8 @A @= @. @ @ C4? C4? C4? D44(C4 D0(C4? (C4? 0C; ,C ,C ? D4#C D9C4? 39?( C3 44(C; D06 06; D (0 C C C4? C4? C #C4? C9 C4? C( C4? ,C C 9?(3 9?( ,C( C; ,C ,C9 #3 # 39?( #33 #3 # 9?(3 9?( D4D0C4? DC3? DEC6 4?9FC6? 4( C4? D(4#C D(C6 DC? D;6? DC DC3? DH DC? DC D3C D9C( [email protected] C083 D0C9 D9C D9C3 + DC3? D9C D0(C D4DC3? G D,C DC DC D44(C DC D0C, D44(C9 DC9 D(64? D44(64? D4D064? D43;C( D43;C D0C6; [email protected] D44(C6; D0E4 D0E4 D0E4 D604?( DC6; D3C? D,C9 DC9 DC6 D4DC3? [email protected] ?" 3 3 3 3) 38 3A 3= 3. 3 [email protected] 3 3 3 3) 38 3A 3= 9?( 9?( D0934 9?( D0F? 9?( D0;8 9?( 9?( 9?( D6934 9?( D6F? 9?( D([email protected] 9?( D(338 8 8 8 8 [email protected] ?" 3. 3 [email protected] 3 3 3 3) 38 3A 3= 3. 3 3 @ 3 3 3 3 ) 9?( D(338 9?( D(33 8 9?( D3(3)8 9?( D(3388 9?( D(33A8 9?( D(33=8 9?( 9?( 9?( D(33.8 9?( [email protected] ?" 3 8 3 A 3 = 3 . 3 3)@ 3) 3) 3) 3)) 3)8 3)A 3)= 3). 3) [email protected] D(338 9?( D([email protected] 9?( D(338 9?( D(338 9?( D(33 8 9?( D(33)8 9?( D(3388 9?( 9?( 9?( [email protected] ?" ) 8 A = . @ ) 8 A = 9?( 9?( D(3388 9?( D(33)8 9?( D(33 8 9?( D(338 9?( D(338 9?( D([email protected] 9?( D(338 9?( D(33.8 [email protected] ?" . @ ) 8 A = . @ ) [email protected] ?" 8 A = . )@ ) ) ) )) )8 )A )= ). ) [email protected] 9?( 9?( 9?( D(33=8 9?( D(33A8 9?( D(3388 9?( D(33)8 9?( D(33 8 9?( D(338 9?( D(338 9?( D([email protected] 9?( D6F? 9?( D0934 9?( 9?( 9?( D6;8 9?( D6F? 9?( D6934 9?( 9?( 9?( 8 8 8 8 &( % ?" [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]) [email protected] [email protected] 9?( (6? D,(= (; (# 09 ?" [email protected]= [email protected] [email protected] [email protected] A A D D,9 D9 9?( D D9 [email protected]= [email protected] ?" ?" 9?( 9?( 16934 9?( 16F? 9?( 16; 9?( 9?( 8 8 8 ?" ?" [email protected]= [email protected] 9?( 10934 9?( 10F? 9?( 1([email protected] 9?( 1(338 9?( 8 8 [email protected]= [email protected] ?" ?" 1(338 9?( 1(33 8 9?( 1(33)8 9?( 1(3388 9?( 1(33A8 [email protected]= [email protected] ?" ?" 9?( 1(33=8 9?( 9?( 9?( 1(33.8 9?( 1(338 9?( [email protected]= [email protected] ?" ?" =) . )@ ) ) ) )) )8 1([email protected] 9?( 1(338 9?( 1(338 9?( 1(33 8 9?( 1(33)8 [email protected]= [email protected] ?" ?" 9?( 1(3388 9?( 9?( 9?( <−−−> ( %[email protected] %? <−−−> 6? ?" ?" 3 3 3 3) 38 3A 3= 3. 3 [email protected] 3 3 3 3) 38 3A 3= [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 9?( 9?( 9?( 9?( 9?( 9?( 9?( ()8 (88 F(8 (A8 8 (=8 ?" ?" 3. 3 [email protected] 3 3 3 3) 38 3A 3= 3. 3 3 @ 3 3 3 3 ) D;8 (@8 [email protected] (8 (8# (8# (8 (0 ( 8 ( 8 ()8 (8 (88 (8 (@8 (A8 (=8 ?" ?" ) 8 A = . ) 8 A = . @ @ ) ) 8 8 A A = = 9?( 9?( 9?( 9?( 9?( 9?( 9?( 9?( 9?( 9?( 9?( 9?( 9?( 9?( 9?( 9?( 9?( ? ? ?" ?" . . @ @ ) ) 8 8 A A = = . . @ @ ) ) 9?( 9?( 9?( 9?( 9?( 9?( 9?( 9?( 9?( 9?( 9?( 9?( 9?( 9?( 9?( 9?( 9?( &016 % ( %[email protected] <−−−> 1,% + ?" ?" ?" ?" . @ ) 8 A = . @ ) 8 A = . @ ) 8 A = )@ ) A= A. A [email protected] = = = =) =8 =. = [email protected] . . . .) .8 .A .= .. A= A. A [email protected] = = = =) =8 =. = [email protected] . . . .) .8 .A .= .. ) 8 A = @ @ @ @A @. @ @ [email protected] ) ) 8 A = . ) ). )= )A )8 )) ) @ ) )@ . = A 8 ) ) 8 A = . . @ )= 8A A8 @ . @ . = A @ @ ) 8 A = . = A 8 ) 3 3 3 3) 38 3A 3= 3. 3 [email protected] 3 3 3 3) 38 3A 3= 3. 3 [email protected] 3 3 3 3) 38 3A 3= 3. 3 3 @ 3 3 3 3 ) @ )= 8A A8 =) . . @ @ ) 8 A = . . = A 8 ) @ @ ) 8 A = . . = A 8 ) @ )A )= ). ) [email protected] 8 ) Ready low Ready high AGND O V Height Height R R HP( 5) Rev. 05/2000 N Registration P A FU102 Registration CL CN311 CN2 CN311 CN2 CN311 CN2 CN311 CN2 CÓPIA NÃO CONTROLADA CÓPIA NÃO CONTROLADA
Page 1 of 18

Compatible Models: Ricoh-AF3006-AF4006.
– Ricoh-AF3006-AF4006 Diagram-Circuit: is a handbook published by Ricoh manufacturer or a specialized publishing company that contains instructions and specifications for the maintenance, repair, and how to fix all error of a specific Ricoh-AF3006-AF4006 Printer. It may includes Exploded Views, Parts List, System Diagram, Disassembly and Reassembly, Alignment, Troubleshooting guides, Adjustments, hard reset code, factory reset…

You can do with Ricoh-AF3006-AF4006 Diagram-Circuit:

1.1 Guide you from basic to advanced usage it.
1.2 Fluent Disassembly and Re-assembly Ricoh-AF3006-AF4006 Diagram-Circuit.
1.3 Diagnostic all errors are generated by Ricoh-AF3006-AF4006 Diagram-Circuit:
– The printer does not print.
– Paper does not feed into the printer.
– A print job is extremely slow.
– Half the page is blank.
– The paper keeps jamming, Paper Jam inside, Paper Jam Outside…
– The printer prints, but the text is wrong, garbled, or incomplete.
– Pages print, but are blank.
– The print quality of photos is not good. Images are not clear.
– Your printer has an odd smell during initial use.
1.4 How to refill toner/ink Ricoh-AF3006-AF4006.
1.5 How to update firmware Ricoh-AF3006-AF4006.
1.6 How to reset page counter by software, fix all error cause by ink/toner cartridge Ricoh-AF3006-AF4006: Waste Ink Ink Pad Error, ink cartridge error, red light blinking, red-green light blinking, yellow blinking, Ink cartridge failure, waste ink over flow, ink out, ink level, incompatible ink cartridges, toner cartridge not competition, install toner cartridge, toner exhausted, toner low, toner empty, toner very low…How to use Adjustments Program.
1.7 How to fix main board error, print head, formater board error Ricoh-AF3006-AF4006.
1.8 How to troubleshooting printer problem with low quality page .
1.9 How to fix : Communication Error, Model Difference, Cover open(Tray) Error, Paper Out Error, Paper Jam Error, Paper Mismatch Error, Ink Low, Ink End Error, No Ink Cartridge, CSIC Error, Maintenance Request Error, Fatal Error…
1.10 How to fix sensor error: empty image, imaging unit is not installed, sensor failure, turn off then on, fusser error, LSU error, Engine board problem, Flash ROM problem, Main motor problem, Sirocco fan problem, Power supply cooling fan problem, Suction fan problem, Polygon motor problem, Laser problem, Secondary transfer voltage contact/release problem, Transfer belt cleaner contact/release problem, Transfer belt rotation problem, Imaging rack rotation problem, Fuser roller temperature increase problem, Fuser roller low temperature problem, Fuser roller high temperature problem, Fuser roller thermistor problem, Transparency detection sensor problem, Main unit memory counter problem, Main unit memory data problem, Main unit memory access problem, Main unit memory installation problem, Engine communication error.

Ricoh-AF3006-AF4006 Diagram-Circuit covers following topics:

– Precautions Ricoh-AF3006-AF4006.
– Product Specification Ricoh-AF3006-AF4006.
– System Overview Ricoh-AF3006-AF4006.
– S/W Structure and Descriptions Ricoh-AF3006-AF4006.
– Disassembly and Reassembly Ricoh-AF3006-AF4006.
– Alignment and Adjustments Ricoh-AF3006-AF4006.
– Troubleshooting Ricoh-AF3006-AF4006.
– Exploded Views & Parts List Ricoh-AF3006-AF4006.

Free Download Ricoh-AF3006-AF4006 Diagram-Circuit

Ricoh-AF3006-AF4006 Diagram-Circuit

Leave a Reply